World Sprint Speed Skating Championships 1974/1975

Men
DateEventWinnerSecondThird 
Men
 Date EventWinner
   Overall    Aleksandr Safronov    Yevgeny Kulikov    Valeri Muratov  
      500m    Vladimir Kashchei    Yevgeny Kulikov    Johan Granath  
      1000m    Aleksandr Safronov    Valeri Muratov    Eppie Bleeker  
      500m    Yevgeny Kulikov    Masaki Suzuki    Peter Mueller  
      1000m    Aleksandr Safronov    Eppie Bleeker    Daniel Carroll  
Women
DateEventWinnerSecondThird 
Women
 Date EventWinner
   Overall    Sheila Young    Heike Lange    Cathy Priestner  
      500m    Cathy Priestner    Vera Krasnova    Monika Holzner-Pflug  
      1000m    Sheila Young    Monika Holzner-Pflug    Tatiana Averina  
      500m    Sheila Young    Heike Lange    Lyudmila Titova  
      1000m    Sheila Young    Lyudmila Titova    Heike Lange