Women - 500m

- Salt Lake City, UT

Podium
1st 2nd 3rd  
Podium
  1st 2nd 3rd  
 
 
  Cindy Klassen Klassen Kerry Simpson Simpson Eva Rodansky Rodansky  
Results
Rank No. Name Country Time Gap  
Results
  Rank No. Name Country Time Gap  
    1   Cindy Klassen Canada 38.84    
    2   Kerry Simpson Canada 39.55 +0.71  
    3   Eva Rodansky United States 40.25 +1.41  
    4   Tiffany Hughes Canada 40.53 +1.69  
    5   Erin Porter United States 40.64 +1.80  
    6   Tara Risling Canada 40.66 +1.82  
    7   Kristina Groves Canada 40.68 +1.84  
    8   Catherine Raney United States 41.45 +2.61  
    9   Katie Krall United States 41.69 +2.85  
    10   Clara Hughes Canada 42.07 +3.23  
    11   Kristine Holzer United States 42.96 +4.12  
    12   Maria Lamb United States 1:29.94 f +51.10