Men - 500m

- Inzell

Podium
1st 2nd 3rd  
Podium
  1st 2nd 3rd  
 
 
  Dan Jansen Jansen Igor Zhelezovski Zhelezovski Andrej Bakhvalov Bakhvalov  
Results
Rank No. Name Country Time Gap  
Results
  Rank No. Name Country Time Gap  
    1   Dan Jansen United States 36.82    
    2   Igor Zhelezovski Soviet Union 37.06 +0.24  
    3   Andrej Bakhvalov Soviet Union 37.16 +0.34  
    4   Yasunori Miyabe Japan 37.20 +0.38  
    5   Uwe-Jens Mey Germany 37.27 +0.45  
    6   David Besteman United States 37.30 +0.48  
    7   Toshiyuki Kuroiwa Japan 37.40 +0.58  
    8   Yasushi Kuroiwa Japan 37.44 +0.62  
    9   Nick Thometz United States 37.45 +0.63  
    10   Björn Forslund Sweden 37.47 +0.65  
    11   Hozumi Moriyama Japan 37.50 +0.68  
    12   Aleksandr Golubev Soviet Union 37.63 +0.81  
    13   Vadim Shakshakbayev Soviet Union 37.69 +0.87  
    14   Sean Ireland Canada 37.73 +0.91  
    15   Pat Kelly Canada 37.74 +0.92  
    16   Roger Strøm Norway 37.75 +0.93  
    17   Uwe Streb Germany 37.78 +0.96  
    18   Satoru Kuroiwa Japan 37.82 +1.00  
    19   Olaf Zinke Germany 37.90 +1.08  
    20   Kevin Scott Canada 37.93 +1.11  
    20   Viktor Tsjupira Soviet Union 37.93 +1.11  
    22   Andre Sobeck Germany 38.19 +1.37  
    23   Hans Markström Sweden 38.37 +1.55  
    24   Tomasz Jankowski Poland 38.61 +1.79