Print the Biography/Short

Kseniya Motova

Kazakhstan

SportShort Track
NOCKazakhstan
Born16 May 1992
GenderWomen
Championships results
Year Competition Event Rank  
Championships results
    2011/2012 World Championships 1500m28  
    2011/2012 World Championships 500m31  
    2011/2012 World Championships 1000m33  
    2011/2012 World Championships Overall33  
    2010/2011 World Junior Championships Overall34  
    2009/2010 World Championships 1000m34  
    2009/2010 World Championships Overall38  
    2009/2010 World Championships 1500m38  
    2008/2009 World Junior Championships Overall38  
    2009/2010 World Championships 500m39  
World Cups
Year Competition Event Rank  
World Cups
    2012/2013 Dresden 1000m25  
    2012/2013 Dresden 1500m32  
    2011/2012 World Cup Classification 1500m41  
    2013/2014 World Cup Classification 1000m41  
    2011/2012 World Cup Classification 500m44  
    2013/2014 World Cup Classification 500m46  
    2009/2010 World Cup Classification 1500m56  
    2012/2013 World Cup Classification 1000m59  
    2009/2010 World Cup Classification 1000m58  
    2012/2013 World Cup Classification 1500m61  
    2012/2013 World Cup Classification 500m62  
    2007/2008 World Cup Classification 1000m62  
    2013/2014 World Cup Classification 1500m63  
    2009/2010 World Cup Classification 500m64  
    2010/2011 World Cup Classification 1500m65  
    2010/2011 World Cup Classification 1000m65  
    2007/2008 World Cup Classification 1500m69  
    2010/2011 World Cup Classification 500m71  
    2011/2012 World Cup Classification 1000m87