Print the Biography/Short

Azamat Sultanaliycv

Kazakhstan

SportShort Track
NOCKazakhstan
Born21 Feb 1991
GenderMen
Championships results
Year Competition Event Rank  
Championships results
    2007/2008 World Junior Championships 2000m Relay12  
    2008/2009 World Junior Championships 3000m Relay13  
    2007/2008 World Junior Championships Overall52  
World Cups
Year Competition Event Rank  
World Cups
    2007/2008 World Cup Classification 500m76  
    2008/2009 World Cup Classification 500m90  
    2012/2013 World Cup Classification 500m90  
    2007/2008 World Cup Classification 1500m92  
    2009/2010 World Cup Classification 1500m94  
    2012/2013 World Cup Classification 1500m98  
    2009/2010 World Cup Classification 500m93  
    2007/2008 World Cup Classification 1000m106