Print the Biography/Short

Morgan Izykowski

United States

SportShort Track
NOCUnited States
Born12 Nov 1990
GenderWomen
Championships results
Year Competition Event Rank  
Championships results
    2009/2010 World Junior Championships 3000m Relay5  
    2009/2010 World Junior Championships Overall19  
World Cups
Year Competition Event Rank  
World Cups
    2010/2011 Quebec, QC 3000m Relay3  
    2010/2011 Dresden 1000m22  
    2010/2011 Dresden 500m23  
    2010/2011 World Cup Classification 1000m49  
    2010/2011 World Cup Classification 500m60  
    2010/2011 World Cup Classification 1500m64