Print the Biography/Short

Yelizaveta Sigulenkova

Kazakhstan

SportShort Track
NOCKazakhstan
GenderWomen
Championships results
Year Competition Event Rank  
Championships results
    2004/2005 World Junior Championships 2000m Relay12  
    2005/2006 World Junior Championships 2000m Relay14  
    2005/2006 World Junior Championships Overall54  
    2004/2005 World Junior Championships Overall55