Russia

Biographies
Gender Athlete Birthdate  
Biographies
    Gender Athlete Birthdate  
    M AN Victor 23 Nov 1985  
    M AYRAPETYAN Denis 17 Jan 1997  
    M BALBEKOV Vladimir 11 Sep 2002  
    W BELYAKOVA Olga 26 Sep 1988  
    W BERESNEVA Yuliia 13 May 2002  
    W BOITSOVA Sofia 15 May 2001  
    M DENISOV Artem 04 Oct 1996  
    M DERKACH Artem 02 Nov 1997  
    M DOKOLIN Dmitriy 27 Aug 1995  
    W EFREMENKOVA Ekaterina 31 Dec 1997  
    M ELISTRATOV Semen 03 May 1990  
    M EYBOG Daniil 20 Mar 1997  
    M FOMIN Valeriy 13 Apr 1999  
    M GRIGOREV Vladimir 08 Aug 1982  
    M IVLIEV Konstantin 07 Aug 2000  
    W KONSTANTINOVA Ekaterina 13 Oct 1995  
    M KOZLOV Artem 31 Mar 1997  
    W KRASNOKUTSKAIA Daria 02 Jul 2004  
    M KRASNOKUTSKII Daniil 03 Oct 2000  
    W KUZNETSOVA Elisaveta 27 Oct 1998  
    W MALAGICH Emina 29 Aug 1995  
    W MATVEEVA Anna 30 Nov 2000  
    M MIKHASEV Andrey 12 Jan 1991  
    M MILOVANOV Sergei 13 Sep 1999  
    W RASSKAZOVA Vera 13 Apr 2000  
    W SEREGINA Elena 30 Dec 2001  
    M SHASHIN Kirill 07 Apr 1992  
    W SHISHKINA Yulia 18 Aug 1998  
    M SHULGINOV Alexander 01 Mar 1998  
    M SITNIKOV Pavel 05 Aug 1998  
    W TARASOVA Angelina 24 Apr 1999  
    M VORONIN Anton 28 Jul 1998  
    W VOSTRIKOVA Anna 24 Aug 2002  
    M ZAKHAROV Ruslan 24 Mar 1987  
    M ZAKHAROV Timur 05 Jun 1992  
    W ZAKHAROVA Evgeniya 04 Oct 1994