Kazakhstan

Biographies
Gender Athlete Birthdate  
Biographies
    Gender Athlete Birthdate  
    W AMIRGALIYEVA Aliya 12 Aug 1998  
    M AZHGALIYEV Abzal 30 Jun 1992  
    W AZHGALIYEVA Alina 08 Oct 2005  
    M BEISEEV Nurlibek 26 Oct 1999  
    M GALIAKHMETOV Adil 16 Nov 1998  
    M KAZHGALI Nurtilek 28 Apr 1997  
    W KHAN Yana 06 Sep 2000  
    W KIM Iong A 03 Aug 1992  
    W KRESTOVA Anastassiya 31 Jan 1996  
    W NAGAY Anita 14 Mar 1998  
    M NIKISHA Denis 07 Aug 1995  
    M REBIK Yevgeniy 14 Feb 1998  
    M SHAMUKHANOV Yerkebulan 23 Aug 1999  
    M SULEYMENOV Kuandyk 21 May 1997  
    W TAISHMANOVA Assel 29 Dec 2001  
    W TIKHONOVA Olga 23 Oct 1997  
    W VOLKOVITSKAYA Alyona 12 Jun 2000  
    W YERMEK Malika 27 Aug 2003  
    W ZHANBUSINOVA Madina 24 Oct 1997  
    M ZHANISSOV Sanzhar 18 Jul 2005  
    M ZHAXYBAYEV Mersaid 12 Jan 1997  
    M ZHUMAGAZIYEV Nurbergen 29 Nov 1990