Japan

Biographies
Gender Athlete Birthdate  
Biographies
    Gender Athlete Birthdate  
    M HAYASHI Ibuki 25 Nov 2001  
    M HAYASHI Kosei 23 Oct 2003  
    W HIRAI Ami 02 Aug 1997  
    M IWASA Dan 18 Dec 1995  
    M IWASHITA Hijiri 30 Aug 1994  
    W KAMINAGA Shione 26 Sep 1999  
    M KIKUCHI Kota 24 Jan 1997  
    W KIKUCHI Moemi 06 Apr 1992  
    W KIKUCHI Sumire 15 Jan 1996  
    M KIKUCHI Teppei 05 Aug 1995  
    W KIKUCHI Yuki 24 Jul 1990  
    M KOIKE Katsunori 30 Dec 2000  
    W KOIKE Yuna 13 Apr 1996  
    W KUROKAWA Kii 12 Oct 2000  
    M MATSUBAYASHI Yui 05 Dec 2002  
    W MATSUYAMA Hinako 26 Jul 1998  
    M MATSUZU Shuta 02 Dec 1999  
    M MISAWA Natsuhi 09 Jun 1994  
    M MIYATA Shogo 27 Jan 2003  
    M MURATAKE Hironobu 28 Aug 1990  
    W NAKASHIMA Mirei 17 Nov 2003  
    W NANRI Toko 25 Jun 1996  
    W NANRI Yuki 23 May 1994  
    M OGURO Yoshiaki 18 Aug 1990  
    W SAITO Hitomi 09 Jul 1990  
    M SAITO Kei 20 Feb 1996  
    M SAITO Shun 24 Jun 1999  
    M SHIGEHIRO Kiichi 11 Nov 1998  
    W SHINOHARA Risa 13 Nov 2001  
    M SHIOKAWA Fusato 28 Aug 1998  
    W TAKAHASHI Hana 09 Sep 2002  
    M WADA Takumi 30 Oct 2003  
    W WATANABE Aoi 16 Sep 1999  
    M WATANABE Keita 25 Mar 1992  
    M WATANABE Ryu 21 Jul 1996  
    W YAMANA Rina 16 Dec 1999  
    W YAMAURA Miwako 12 Jun 1998  
    M YOKOYAMA Hiroki 18 Feb 1994  
    W YOKOYAMA Seina 10 Jan 1999  
    W YOSHIDA Nagiho 22 Aug 2000  
    M YOSHIDA Ryohei 15 Aug 1997  
    M YOSHINAGA Kazuki 31 Jul 1999