Japan

Biographies
Gender Athlete Birthdate  
Biographies
    Gender Athlete Birthdate  
    M HAYASHI Ibuki 25 Nov 2001  
    L HIRAI Ami 02 Aug 1997  
    M IWASA Dan 18 Dec 1995  
    M IWASHITA Hijiri 30 Aug 1994  
    L KAMINAGA Shione 26 Sep 1999  
    M KIKUCHI Kota 24 Jan 1997  
    L KIKUCHI Moemi 06 Apr 1992  
    L KIKUCHI Sumire 15 Jan 1996  
    M KIKUCHI Teppei 05 Aug 1995  
    L KIKUCHI Yuki 24 Jul 1990  
    M KOIKE Katsunori 30 Dec 2000  
    L KOIKE Yuna 13 Apr 1996  
    L KUROKAWA Kii 12 Feb 2000  
    L MATSUYAMA Hinako 26 Jul 1998  
    M MATSUZU Shuta 02 Dec 1999  
    M MISAWA Natsuhi 09 Jun 1994  
    M MIYATA Shogo 27 Jan 2003  
    M MURATAKE Hironobu 28 Aug 1990  
    L NANRI Toko 25 Jun 1996  
    L NANRI Yuki 23 May 1994  
    M OGURO Yoshiaki 18 Aug 1990  
    L SAITO Hitomi 09 Jul 1990  
    M SAITO Kei 20 Feb 1996  
    M SAITO Shun 24 Jun 1999  
    M SHIGEHIRO Kiichi 11 Nov 1998  
    L SHINOHARA Risa 13 Nov 2001  
    M SHIOKAWA Fusato 28 Aug 1998  
    L WATANABE Aoi 16 Sep 1999  
    M WATANABE Keita 25 Mar 1992  
    M WATANABE Ryu 21 Jul 1996  
    L YAMANA Rina 16 Dec 1999  
    L YAMAURA Miwako 12 Jun 1998  
    M YOKOYAMA Hiroki 18 Feb 1994  
    L YOKOYAMA Seina 10 Jan 1999  
    L YOSHIDA Nagiho 22 Aug 2000  
    M YOSHIDA Ryohei 15 Aug 1997  
    M YOSHINAGA Kazuki 31 Jul 1999